I denna bergsknalle sydost om Hammarkulletunneln är det tänkt att vändslingan för spårvägen ska ligga.

Snart ska spårvagnarna kunna vända i Hjällbo

Hjällbo kan få en egen vändslinga för spårvagnar. Göteborgs Stad håller på att ta fram ett förslag som innebär att en vändslinga sprängs in i berget söder om Hammarkulletunnelns mynning.

– Det skulle innebära ett mer driftsäkert spårvagnssystem, säger Per Carlberg, projektledare på Göteborgs Stads trafikkontor.

Om några år ska Hammarkulletunneln och spårvägen norr om Hammarkullen stängas av för reparationer.

– Då är det bra att ha en vändslinga i Hjällbo. Utan en vändslinga får resenärerna åka buss mellan Hjällbo och Gamlestan under tiden som spårvägen repareras, säger Per Carlberg.

 

Förslaget innebär att en vändslinga för spårvagnar sprängs in i berget norr om Hjällboskolan. Som djupast blir schaktet där spårvagnarna går mellan tio och 15 meter. Höga staket kommer, enligt förslaget, att spärra av så att ingen kan ramla ner på spåret.

Men först ska Göteborgs Stads stadsbyggnadskontor låta personer som bor i närheten av den planerade vändslingan få säga sitt i ett så kallat samråd.

Sommaren 2020 planerar Per Carlberg att bygget av vändslingan kan komma igång.

Skiss över det schakt som behöver sprängas i berget för att kunna bygga vändslingan. Högst upp på berget ses höga stängsel.

 

Skiss över den föreslagna vänfslingans placering. Dagens spårvagnsspår behöver flyttas en liten bit för att kunna bygga vändslingan.

Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.