Flera bostadsföretag går samman för att bygga Framtidens Hjällbo

Sju bostadsföretag går samman för att bygga 2 035 nya bostäder i Hjällbo fram till 2035. Samarbetet presenteras i dag på Göteborgs-Postens debattsida och innebär att antalet bostäder i Hjällbo ska fördubblas.

– Det är fantastiskt att så många vill bygga och göra bra saker för Hjällbo, säger Göran Leander, chef för affärsutveckling och kommunikation på Poseidon.

Mål om att få bort Hjällbo från polisens lista

“Målet är att Hjällbo ska vara en stadsdel i Göteborg som alla andra, att trångboddheten och segregationen ska minska, att fler ska få jobb och godkända betyg i skolan och att Hjällbo ska strykas från polisens lista över särskilt utsatta områden.”

Så skriver företrädare för bland annat Poseidon, Riksbyggen, Skanska, HSB och Boklok och Egnahemsbolaget i dagens Göteborgs-Posten.

– Det ska vara bra att leva i Hjällbo. Det är grunden för att det ska vara möjligt att bygga nya bostäder som människor vill bo i. Därför satsar Poseidon på att skapa trygghet och trivsel i Hjällbo, säger Göran Leander.

Alla dagens lägenheter i Hjällbo ska renoveras

I debattartikeln står det att samtliga 2 300 lägenheter som finns i dag ska renoveras. Men det kommer att ta tid. Göran Leander räknar med att 100 till 200 lägenheter kommer att renoveras varje år, vilket gör att det kommer att ta uppemot 20 år. Planeringen har redan börjat på Hjällbo Lillgata.

De omkring 2 000 nya bostäder som nu planeras kommer att bli såväl egnahem som bostadsrätter och hyresrätter.

– Man ska kunna välja hur man vill bo i Hjällbo. Man ska inte behöva lämna Hjällbo för att man vill bo i bostadsrätt eller ett eget ägt boende, säger Göran Leander.

För att göra det möjligt att äga en bostadsrätt i Hjällbo utan att behöva köpa en nybyggd lägenhet vill Poseidon undersöka intresset hos hyresgästerna att skapa bostadsrättsföreningar i de befintliga husen.

– Poseidon har gjort så tidigare i Lövgärdet och det har blivit bra, enligt den information som vi har, säger Göran Leander.

Hyresgästerna ska vara med i arbetet

Det gemensamma arbete som de kommunala, privata och kooperativa bostadsföretagen nu drar igång tillsammans med Angereds stadsdelsförvaltning, Göteborgslokaler och Johanneberg Science Park har fått namnet Framtidens Hjällbo.

Var de nya bostäderna ska byggas och hur de ska se ut kommer att beslutas i en process som kommer att ta tid.

– Hyresgästernas synpunkter kommer att vägas in säger Göran Leander.

Därför påbörjar nu Poseidon och de andra bostadsföretagen ett samarbete med dagens Hjällbobor om Framtidens Hjällbo.

”Hjällbo ska ara en levande stadsdel”

Riksbyggen är ett kooperativt bostadsföretag som skrivit under avsiktsförklaringen om Framtidens Hjällbo.

– Vi vill vara med och bygga hållbara och attraktiva bostäder för alla. Om många samarbetar är chanserna större att lyckas. Jag blir glad för de satsningar som Göteborgs Stad vill göra för att omvandla Hjällbo. Hjällbo ska vara en levande stadsdel med arbetsplatser, service, kultur och fritidsaktiviteter, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad Väst.

Den första etappen i arbetet med Framtidens Hjällbo blir bygget av bostäder på Sandspårets parkeringsgarage och en ny förskola vid Skolspåret.

– Förhoppningsvis ser vi de första byggkranarna där om två år, säger Göran Leander.

De samverkande bostadsföretagen vill också se över lokaler, gångstråk, mötesplatser och utemiljön i Hjällbo.

Lägenheterna på Skolspåret och i andra delar av Hjällbo kommer att renoveras.

 

Fakta: Framtidens Hjällbo

Nio aktörer har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring för att utveckla Hjällbo genom att:

– Renovera samtliga nuvarande lägenheter.

– Fördubbling av antalet bostäder med målet att bygga 2 035 nya bostäder fram till 2035.

– Olika upplåtelseformer, det ska vara möjligt att bo i såväl bostadsrätter och egnahem som hyresrätter i Hjällbo.

– Undersöka intresset bland nuvarande hyresgäster att bilda bostadsrättföreningar i det befintliga beståndet.

– Bygga ut samhällsservicen med bland annat nya förskolor och skolor.

– Se över lokaler och gångstråk, skapa tryggare miljöer och naturliga mötesplatser.

De nio aktörerna är:

– Förvaltnings AB Framtiden

– Poseidon

– HSB Göteborg

– Riksbyggen Bostad Väst

– Skanska Sverige AB och BoKlok

– Förvaltnings AB Göteborgslokaler

– Johanneberg Science Park

– Angereds stadsdelsförvaltning

– Göteborgs Egnahems AB

Läs mer

Debattartikeln ”Vi tror och satsar stenhårt på Hjällbos framtid”

iHjällboartikel: 100 nya bostäder vid sandspåret är startskottet för 2 000 nya bostäder i Hjällbo


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.