Arabiska bokstavscentret håller ljuset vid liv med kurser i svenska

– Ljuset som man såg när man kom till Sverige dämpas i väntan på beslut på uppehållstillståndet och mötet med samhället. Här på Arabiska bokstavscentret jobbar vi med att hålla ljuset vid liv.

Det säger Dina Chebbo, studieorganisatör på Arabiska bokstavscentret, ABC, i Hjällbo, som stödjer asylsökande och nyanlända och erbjuder cirklar i bland annat det svenska språket.

– Vi lever i det här landet. Vi måste lära oss svenska för att kunna integrera oss i det svenska samhället.

– Jag studerar Svenska för invandrare, SFI, men jag känner inte att det är tillräckligt. Jag vill ha mer hjälp.

Det säger några av deltagarna i ABCs introduktionskurs i svenska.

Studieverksamheten har varit igång i mer än 25 år. Under 2017 deltog 1 008 personer från Göteborg med omnejd i undervisningen.

– Sen har vi ännu fler personer som bara kommer in och ber om hjälp, säger Dina Chebbo.

Motiverade deltagare

Det innebär att ABCs verksamhet får många människor att komma till Hjällbo. Flera deltagare pratar om hur de handlar på torget när de är här.

– Här känner man att man måste våga. Här blir man uppmuntrad att våga prata. Här blir varje deltagare hörd och här är det roliga aktiviteter. Det gör att kunskapen fastnar bättre, säger Imad Al Ghourani, en av deltagarna i introduktionskursen.

– Hit kommer man för att man vill lära sig. Här är alla motiverade, säger Ahmed Al Quraish.

Tagreed Alshonnar menar att det enklaste sättet att lära sig svenska är att göra det med hjälp av sitt eget språk.

Deltagarna kommer från länder som Irak, Syrien, Jemen och Palestina som har det arabiska språket gemensamt, men det finns också många deltagare från Somalia och Latinamerika.

”Det finns så många duktiga människor”

Dina Chebbo började jobba på ABC för sex år sedan som cirkelledare för kurser i svenska. Sedan två år tillbaka är hon den som ansvarar för att ABCs omfattande verksamhet fungerar.

– De flesta utvecklar sitt språk snabbt. Det finns så många duktiga människor och de som kommer hit är ambitiösa. Ingen tvingar någon att komma hit, säger hon.

Den stora verksamheten består av introduktionsutbildningar i svenska och samhällsorientering. Till det kommer verksamhet för barn och föreläsningar.

– I köket jobbar kvinnor som aldrig jobbat i hemlandet. Nu får de göra något som de kan. De får känna sig som människor som bidrar till familjen och samhället, säger Dina Chebbo.

Föräldralediga har egen Våga tala-grupp

I en annan sal sitter tio kvinnor i en Våga tala svenska-kurs som sker i samarbete med Göteborgs Stads arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning. De är alla föräldralediga och får inte vara med på SFI. Flera har sina barn i knät eller i en barnvagn bredvid sig.

– Jag har lärt mig att läsa, skriva och prata lite. Vi läser mycket, men sakta. Vi förstår nu när någon pratar, säger Inas Abed som kom till Sverige från Irak för två år sedan.

Islam Albatta kom från Palestina för ett och ett halvt år sedan och bor i Partille. Så fort som hon kan kommer hon hit för att vara med i någon undervisningsgrupp.

– Jag vill studera på högskolan. Att jag lär mig svenska hjälper mina barn i förskolan och gör det lättare på barnavårdscentralen, säger hon.

Dina Chebbo är stolt över verksamheten.

– När vi får folk att känna att de utvecklas, att de inte är isolerade eller marginaliserade har vi lyckats. Vi vill ge känslan av att man är en del av Sverige, säger hon.

Det innebär också att cirkelledarna i de olika grupperna ofta talar om jämställdhet och kvinnans ställning, barns rättigheter, barnuppfostran och var man kan vända sig för att få hjälp i samhället.

 

Fakta

Arabiska bokstavscentret, ABC, har undervisning i svenska, samhällskunskap, hälsa och arbetsmarknadsinformation. Föreningen arrangerar också språkstöd, läxhjälp, modersmålsundervisning för barn, kurser i sömnad och matlagning och föreläsningar med personer från olika myndigheter.  

ABCs verksamhet drivs som studiecirklar och sker i samarbete med bl.a. studieförbundet ABF, Länsstyrelsen, Folkhögskolan i Angered, Göteborgs Stads arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning. En del av läxhjälpsverksamheten finansieras av Skolverket. Sedan flera år är ABC den största verksamheten inom ABFs studieverksamhet.

Förutom de många undervisningssalarna i lokalen i Hjällbos föreningshus på Skolspåret 41-43 har ABC verksamhet i Hammarkullens Folkets Hus och i lokaler vid Angereds centrum.

Det går att anmäla sig till ABCs verksamhet på 031- 46 15 10 eller info@arabiskabc.com.

Mer information finns på hemsidan http://www.arabiskabc.com.

Personer på bilderna: Dina Chebbo, Imad Al Ghourani, Inas Abed, Islam Albatta och Ahmed Al Quraish.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.