Fler känner sig trygga i Hjällbo

Boende i Hjällbo och i övriga Angered känner sig allt tryggare. Det visar den trygghetsundersökning som Angereds stadsdelsförvaltning genomför varje år bland 1 000 Angeredsbor. Bland de svarande som bor i Hjällbo känner sig 77 procent trygga eller mycket trygga.

Undersökningen gjordes under hösten 2018. När samma undersökning gjordes under hösten 2017 uppgav 68 procent av de boende i Hjällbo att de kände sig trygga eller mycket trygga.

Mellan 2017 och 2018 har andelen i hela Angered som känner sig trygga eller mycket trygga ökat från 77 till 82 procent.

Förebyggande arbete ger resultat

– Vi vet inte exakt vad som har gjort att fler känner sig trygga men vi måste tro att det beror på att det arbete som kommunen, polisen, bostadsbolag och föreningslivet gör har effekt. De senaste åren har vi satsat på förebyggande arbete som att ge stöd till ungdomar som behöver det för att inte dras in i kriminella gäng, säger Lisa Pedersen, chef för enheten trygghetssamordning inom Angereds stadsdelsförvaltning.

I trygghetsarbetet är Hjällbo ett prioriterat bostadsområde tillsammans med Hammarkullen och Lövgärdet. I det lokala arbetet Trygg i Hjällbo samarbetar skolorna, fritidsgården, Göteborgslokaler, Poseidon, polisen och föreningar.

Allvarlig kriminalitet i Hjällbo centrum

– Det finns personer som håller till i Hjällbo centrum som sysslar med allvarlig kriminalitet. Där vill vi inte ha yngre personer som gör ärenden åt de äldre kriminella, säger Lisa Pedersen.

Under 2018 ökade antalet fältarbetare som arbetar med ungdomarna i stadsdelen från sex till tio. Målet för arbetet är att ungdomar inte ska bli intresserade av en kriminell livsstil utan ha andra fritidsaktiviteter och umgängen.

“Att klara skolan är ett skydd mot kriminell livsstil”

– Att klara av skolan är ett sätt att skydda ungdomar från en kriminell livsstil. På flera högstadieskolor har vi skolsociala team där skolan och socialtjänsten samarbetar med elever som har kriminellt beteende och deras föräldrar för att eleven ska klara av skolan, säger Lisa Pedersen.

 

Arbetet med sådana skolsociala team började på Hjällboskolan och Bergsgårdsskolan.

Ett nytt samarbete mellan socialtjänsten och polisen gör att samhället reagerar snabbt när ungdomar som är under 15 år anmäls för brott.

– Det gynnar både gärningspersonen och brottsoffret, säger Lisa Pedersen.

Mer arbete mot hedersrelaterad våld

Under hösten 2018 har socialtjänsten gett stöd till fler som är eller har blivit utsatta för hedersrelaterat våld. På flera skolor har det arrangerats kärleksveckor som har handlat om fri- och rättigheter och att lära sig känna igen våld i nära relationer.

– Målet är att våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska försvinna, säger Lisa Pedersen.

När det sker ett brott såsom hot, skadegörelse, drogmissbruk eller antidemokratiska yttranden finns nu ett system för att arrangera mobiliseringsmöten. Det innebär att stadsdelsförvaltningen samlar invånare och föreningar för att hitta lösningar på kort och lång sikt.

Avhoppare från kriminella gäng får jobb

39 personer har under 2018 fått hjälp av Angereds stadsdelsförvaltnings arbete för att lämna kriminella gäng eller våldsbejakande extremistgrupper.

– I över hälften av fallen har arbetet haft positivt resultat. Det är ett bra resultat som innebär att kriminaliteten och drogmissbruket har upphört eller minskat. Det flesta har gått från någon form av kriminell livsstil till att jobba. Flera har fått heltidsanställningar, säger Lisa Pedersen.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.