Som rektor ser Malin Orwén det som sitt ansvar att alla elever mår bra och har bra förutsättningar att nå så höga mål som möjligt.

Struktur ger bättre skolresultat på Hjällboskolan

På Hjällboskolan börjar alla lektioner på samma sätt. Först hälsar läraren på eleverna i dörren. Sedan lämnar eleverna ifrån sig sina mobiltelefoner i en låda och tar av sig jackan. Nu ökar andelen elever som har godkända betyg i kärnämnena. 

67 procent av eleverna i årskurs 9, nyanlända borträknade, avslutade höstterminen ifjol med godkända betyg i kärnämnena svenska, matematik och engelska. Höstterminen 2017 var samma andelen 57 procent.

– Det kan vara ett första tecken på att vårt arbete för att förbättra skolresultaten börjar ge effekt, säger Malin Orwén, rektor på Hjällboskolan.

De ritualer och rutiner som inleder varje lektion signalerar, enligt henne, att rasten är slut och att lektionen börjar.

– Det ger fokus på studiero, säger Malin Orwén, 

När det är avklarat fortsätter lektionerna med att gå igenom målet med lektionen och att berätta om den läxa som kommer att ges. Det är en struktur att börja en lektion på som är hämtad från den pedagogik som Lorraine Monroe, tidigare rektor i New York, har utarbetat.

– Vi har strukturerade lektioner där alla lärare börjar och avslutar lektionerna på samma sätt. När lektionen börjar ska det vara lugnt, säger Malin Orwén.

Lärare och elever överens om trivselregler

Att samla in mobilerna är en sak som skolans personal och elevrådet har kommit överens om i de trivselregler som elevrådet har varit med om att ta fram för hur det ska fungera i lektionssalarna.

Hjällboskolan ingår sedan 2016 i Skolverkets satsning “Samverkan för bästa skola”. Det innebär att skolan får experthjälp för att utvecklas.

– Vi får hjälp med att strukturera det som vi är bra på och på att åtgärda brister. Det första vi fick hjälp med var att analysera våra problem och varför skolresultaten är låga. Skolverket utmanade oss. Nu är vi mindre rädda för att vara självkritiska, säger Malin Orwén.

Åtta lärare i utvecklingsgrupp sprider arbetet

Handledare för Hjällboskolan är Margaretha Karlsson, som är utbildningsledare för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Hon träffar regelbundet de åtta lärarna i skolans utvecklingsgrupp och hjälper skolledningen att organisera skolans arbete.

De åtta lärarna har var sin handledningsgrupp där arbetet fortsätter.

– Vi vill att alla ska vara delaktiga, säger Malin Orwén.

Inom ramen för “Samverkan för bästa skola” besöker alla lärare på skolan två lektioner hos andra lärare per termin.

– Vi vill få fram det som är bra och sprida det till alla. Lärare kan ge synpunkter till varandra och lära sig av andra, säger Malin Orwén.

Tar fem år att förbättra betygen

För de lärare som är ämnesansvariga finns en särskild utvecklingsgrupp där lärarna delar med sig av sina lärdomar. Inom elevhälsoteamet pågår ett samarbete för att lösa svåra situationen genom samarbetsbaserade samtal som syftar till att långsiktigt skapa metod för att lösa problem som kan uppstå i skolan mellan elever och mellan lärare och elev.

Nu hoppas Malin Orwén att de bättre betygen i kärnämnena ska vara början på en vändning. 

– Skolutveckling tar fem år, säger Malin Orwén.

Hon märker att lärarna på skolan blir en allt mer sammansvetsad grupp.

– Det är en av de viktigaste sakerna för att förbättra skolresultaten, säger hon.

Alla elever har sovmorgon på måndagar och onsdagar

Varje måndagsmorgon och onsdagmorgon träffas alla lärare för att planera tillsammans i olika forum. Det gör att alla elever börjardessa dagar med sovmorgon.

– Vi ska fortsätta att locka till oss de mest intresserade och ambitiösa lärarna. Min dröm är att Hjällboskolan ska uppmärksammas för goda resultat. Vi har möjlighet att vara en skola med bättre resultat och betyg än andra skolor, säger Malin Orwén.

Under våren ska lärarna på skolan göra en ny analys av den egna skolan för att kunna se vad som har hänt.

Fakta om Hjällboskolan och skolresulatat

På Hjällboskolan finns 205 elever från årskurs 6 till 9. Det finns drygt 20 lärare och övrig personal som skolsköterska, speciallärare, kurator, skolpsykolog, skolvärd och administratör.

Vårterminen 2018 hade 32,8 procent av de elever som gick ur grundskolan minst godkända betyg i samtliga ämnen. 41,4 procent av eleverna som slutade på Hjällboskolan hade betyg som gjorde att de kunde söka till gymnasiets yrkesprogram. Snittet för Göteborgs samtliga grundskolor var 66,6 respektive 75,4 procent.

Året innan, vårterminen 2017, var andelen elever på Hjällboskolan som slutade årskurs 9 med minst godkända betyg i samtliga ämnen 39,3 procent. 46,4 procent kunde söka till gymnasiets yrkesprogram. Snittet för Göteborgs samtliga grundskolor var 62,3 respektive 71,6 procent.

Vårterminen 2018 var det genomsnittliga meritvärdet 174,1 för de som slutade årskurs 9. Det var en förbättring på 20,1 poäng jämfört med året innan. (Källa: Skolverkets databas Siris)

Höstterminen 2018 hade 67 procent av eleverna i årskurs 9 godkända betyg i kärnämnena. Det är tio procentenheter bättre än året innan. 80 procent av eleverna i årskurs 9 godkänt betyg i svenska, 73 procent i matematik och 70 procent i engelska.

Betygsstatistiken från höstterminen 2018 visar också att skillnaderna mellan killar och tjejer minskar.

Fakta om Hjällboskolans arbete inom “Samverkan för bästa skola”

Hjällboskolan vill förbättra skolresultaten genom att förbättra arbetet i klassrummen.

Skolan har bestämt sig för fyra åtgärder:

– Elevernas delaktighet och motivation i undervisningen.
– Ökad trygghet och studiero.
– Fokus på välplanerade lektioner av hög kvalitet.

Läs mer på Skolverkets hemsida om Hjällboskolans arbete inom ”Samverkan för bästa skola”


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.