Därför heter Hjällbos gator som de gör

Sandspåret, Bergsgårdsgärdet och Bondegärdet är bara några av de gator som finns i Hjällbo. Men vet du varför de heter som de gör? iHjällbo har letat reda på svaret.

Inne på Stadsmuseet i centrala Göteborg hänger medlemmar ur namnberedningen titt som tätt. Framför allt nu när det byggs nya bostadsområden runt om i staden. Det är nämligen namnberedningen som tar fram förslag till namn på nya gator, torg och andra platser. På stadsmuseet letar namnberedningen efter historik som är kopplat till ett visst område och som kan hjälpa till när man ska komma på ett nytt namnförslag.

I Göteborg används sedan 1880-talet så kallade kategorinamn. Det betyder att gatunamn grupperas, så att man vet ungefär var en gata ligger.
Eftersom industrialiseringen krävde att staden växte snabbt hann man inte med att döpa ett och ett utan skapade kategorinamn som även underlättar orienteringen i staden, säger Sanja Peter, handläggare på namnberedningen.

Rymden, väder och doktorer

I Göteborg finns flera olika kategorier; rymden i Bergsjön med gator som Atmosfärgatan och Saturnusgatan, olika sorters väder i Biskopsgården med gator som Önskevädersgatan och Temperaturgatan, och sjukvårdstema i Guldheden med gator som Syster Ainas gata och Doktor Sydows gata.

I Hjällbo har gatorna inte riktigt något tema, vi har några spår och gärden. Vi frågar Sanja Peter, handläggare på namnberedningen, som får hjälpa oss att reda ut det här.
Namnet Hjällbo kan tolkas på olika sätt, en tolkning är att det var ett gammalt nordiskt personnamn: Hielle.

En skola på bottenvåningen

På det som idag är Sandspåret har det tidigare varit en järnväg. Mellan 1911 och 1942 hade Göteborgs stad en bana med ett tåg som gick mellan en grustäkt i Hammarkullen och en brygga i Göta älv vid Lärjeholm. En grustäkt är en plats där man utvinner eller bryter grus. Grustäkten låg ungefär där riksväg 45 går upp till Angereds Centrum idag och var synlig fram till 1970-talet.

Banan mellan grustäkten och Göta Älv gick rätt genom Hjällbo.

En annan spår-gata är Skolspåret.
Arkitekten Arne Nygård ritade Skolspåret och berättade att anledningen till att gatan fick det namnet var att skolan fick vara i bottenvåningen av bostadshusen innan skolbyggnaden blev färdig, säger Sanja Peter.

Så här såg Bondegärdet ut innan Hjällbo byggdes. Foto: Namnberedningen/Stadsmuseet

Innan miljonprogrammen byggdes var de områden som vi idag känner till som till exempel Hjällbo, Bergsjön och Biskopsgården bondgårdar och mark som tillhörde gårdarna.
– Bondegärdet måste referera till att det var bondgårdar innan det nya byggdes, säger Sanja Peter och visar en bild på hur Hjällbo såg ut innan det hade byggt någonting.
– I det som idag är Bergsgårdsgärdet fanns tidigare Bergsgårdens kvarn, det måste ha gett upphov till det gatunamnet, säger Sanja Peter.

På den här kartan från 1962 kan man se Bergsgårdens kvarn. Foto: Namnberedningen/Stadsmuseet.

Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.