Korsande spårvagnsspår i Hjällbo visar på storslagna planer

Spårkrysset söder om Hjällbo hållplats är unikt. Ingen annanstans längs Göteborgs spårvagnslinjer finns ett liknande korsande spår. Och det är bara hållplatserna i Hjällbo, Hammarkullen, Storås och Angereds centrum som har perrongen i mitten.

Planerna för hur Göteborg skulle växa var omfattande under 1960-talet. I nybyggda bostadsområden i Angered och Bergum var tanken att det skulle bo 300 000 människor. Dessa skulle snabbt ta sig till och från centrala Göteborg med en dubbelspårig stadsbana som skulle gå under jord i de centrala delarna av Göteborg.

Stadsbaneutredningen presenterades 1967. Samtidigt som de första husen i Hjällbo började byggas. Stadsbana, var  Göteborgs namn på det som i Stockholm hade fått namnet tunnelbana, skulle binda ihop stadens olika ytterområden med centrum.

I Angered var tanken att stadsbanan skulle dela på sig med en linje till Bergum och en linje till Vättlefjäll med en tunnel under Rannebergen. Av detta blev det bara en tunnel under Rannebergen som aldrig fick något spår.

Stadsbanan från Angered och stadsbanan från Bergsjön skulle mötas vid SKF i Gamlestan och gå ner i en tunnel in till centrum. Men så blev det inte.

– I dag med all trafik som vi har i Brunnsparken kan vi tycka att det är synd att stadsbanan inte blev av, säger Anders Forsberg, spårvagnsförare och författare till många böcker om Göteborgs spårvägar.

När Hjällbo var färdigbyggt 1969 hade järnvägstrafiken på Västgötabanans banvall mellan Göteborgs och Sjövik legat nere i två år. Nu byggdes järnvägen om för spårvagnstrafik mellan stationsbyggnaden vid Polhemsplatsen och Alelyckan. Mellan Alelyckan och Hjällbo gick det bussar.

Så kom Angeredsbanan till som en tillfällig enkelspårig spårväg. Bygget av stadsbanan började med ett dubbelspår från Alelyckan till Hjällbo och med en mittenperrong i Hjällbo, men när den första spårvagnen rullade in på Hjällbo hållplats 1 december 1969 användes bara det ena spåret.

1972 var dubbelspåret med mittenperrongerna färdigbyggt i tunneln under Hammarkullen och fram till Storås. I oktober 1978 nådde Angeredsbanan Angereds centrum.

Eftersom Angeredsbanan nu skulle fortsätta att vara spårväg så blev det dubbelspår 1983 mellan Polhemsplatsen och Gamlestadstorget. Det som vi kallar för snabbspåret.

– De storstilade projekten för en stadsbana blev aldrig verklighet. Om det var pengar eller viljan som gjorde att projektet aldrig blev av kan man spekulera i. Men trots detta så blev ändå spårvägen i Göteborg upprustad och utvecklad under de årtionden som följde efter stadsbaneutredningen, säger Anders Forsberg.

Vid Hammarkullen och Hjällbo fanns en extra perrong på vänster sida i riktningen mot centrum för att lösa frågan med att det längs banan fanns hållplatser med perronger på både vänster och höger sida men bara spårvagnar med dörrarna åt ett håll.

1979 förlängdes Angeredsbanan till Centralstationen och kopplades samman med övriga spårvagnslinjer. Där fick Angeredsbanan nu en vändslinga. En vändslinga fanns nu också vid Angereds Centrum och det blev möjligt att använda mittenperrongerna vid Hjällbo, Hammarkullen och Storås i båda riktningarna.

1986 stod dubbelspåret från Gamlestadstorget till Alelyckan färdigt. För att skifta mellan höger- och vänstertrafik byggdes spårkrysset strax söder om Hjällbo hållplats.

Det gör att språvagnarna i Göteborg kör i både högertrafik och vänstertrafik. Tacka planerna på en stadsbana för det.

Fotnot:

Vid Alelyckan började dubbelspåret som skulle bli en del av stadsbanan. Bilden är från början av 1980-talet och till vänster syns den provisoriska perrongen från den tid då spårvägen stanna här och Hjällboborna fick fortsätta resan med bussar. (Fotograf: Anders Forsberg)

 

Anders Forsberg har kört spårvagn i Göteborg sedan början av 1980-talet. Han är redaktör Svenska Spårvägssällskapet medlemstidning och har skrivit flera böcker om spårvägarna i Göteborg. (Fotograf: Anders Forsberg)

Läs mer om Angeredsbanans historia Anders Forsberg bok Trafikminnen 2 som är utgiven på Trafik-Nostalgiska förlaget. http://www.tnf.se/produkt.php?prod_id=445


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.