Caritas bjuder in Hjällbobor till diskussion om ett bättre Hjällbo

Vad kan vi göra tillsammans för att det ska bli bättre i Hjällbo?

Den frågan ställer Caritas till alla Hjällbobor och väntar på svar under två öppna möten. Dessa möten är på torsdag 22 november, klockan 13 och 17. Svaren ska användas i ett arbete där Hjällboborna själva ska vara med och bryta segregationen.

Caritas har sökt och fått pengar av den nya myndigheten Delegationen mot segregation, som förkortas Demos, för att kartlägga hur situationen i Hjällbo är i dag. Det är ett första steget i det arbete som Caritas vill göra. Nästa steg är att göra ett handlingsprogram med åtgärder mot segregationen i Hjällbo.

Önskar samråd mellan boende och politiker

– Vi skulle vilja arbeta i ett tydligt samråd mellan boende i Hjällbo och ansvariga politiker i såväl Göteborgs Stad som i Angereds stadsdelsnämnd. Detta arbete vill vi ska utgå ifrån hur verkligheten ser ut i Hjällbo och att vi tillsammans tar fram en målbild, säger Gun Holmertz, verksamhetsansvarig för Caritas i Angered.

Under de senaste dagarna har personer som är engagerade i Caritas delat ut flygblad till boende i Hjällbo med uppmaningen att komma till Öppet hus hos Caritas på torsdag. Syftet är att tillsammans förändra den egna närmiljön.

“Hjällbobor har sällan varit med i arbetet”

– För varje år har vi i Caritas blivit allt mer bekymrade över hur våra socialt och ekonomiskt segregerade bostadsområden utvecklas. Samarbetet med Göteborgs Stad har under dessa år bestått av olika korta projekt som inte har kunnat bryta segregationen i ett långsiktigt perspektiv. Alltför sällan har boende i Hjällbo varit delaktiga i detta arbete, säger Gun Holmertz.

Nu vill Caritas engagera boende i Hjällbo till ett långsiktigt arbete för att komma bort från segregationen.

Språkträning underlättar SFI

Caritas arbetar sedan länge med att ge personer som nyligen kommit till Sverige språkträning. Detta har gjort att nyanlända varit väl förberedda för att läsa Svenska för invandrare, SFI, när man har fått uppehållstillstånd.

I den kartläggning av situationen i Hjällbo, som nu Caritas ska ta fram, vill man särskilt ta reda på vilket behov av språkträning och Svenska för invandrare som finns i bostadsområdet.

– Vi skulle vilja komma fram till en bättre pedagogik för SFI för att kunna höja utbildningsnivån bland Hjällbobor, säger Gun Holmertz.

Fotnot:

Caritas Angered bjuder in till Öppet hus i sina lokaler på Skolspåret 29 i Hjällbo på torsdag 22 november. Hjällbobor välkomnas att komma med förslag som gör Hjällbo bättre under två möten. Det ena mötet börjar klockan 13.00 och det andra 17.00.Caritas bjuder på fika.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.