Skolutvecklarna vänder gnäll till ansvar och självförtroende på Hjällbos skolor

– Eva Loo. Eva Loo, ropar eleverna på Bergsgårdsskolan när skolutvecklaren Eva Looström kommer in på skolgården.

De springer emot henne och kramar henne.

– Alla barn vill bli sedda och bli en viktig person, säger Eva Looström.

Hon delar arbetsuppgifterna med Tawgar Mashir som är skolutvecklare på Hjällboskolan. Han känner igen uppskattningen från eleverna.

– Vi jobbar med att få eleverna att utvecklas som individer och som grupp. Som skolutvecklare är vi en ytterligare person som man kan prata med, säger Tawgar Mashir.

Uppgiften för skolutvecklarna är att bidra till de mål som skolan har, men som det kan vara svårt för lärarna att hinna med i undervisningen.

– Skolans uppdrag handlar om kunskap och om fostran till kritiska medborgare. Jag jobbar med att eleverna själva ska känna och ta ansvar. Jag ska inte säga till dem vad de ska göra, säger Eva Looström.

– Det handlar om att ta vara på elevernas starka sidor, säger Tawgar Mashir.

Därför spirar aktiviteterna runt de två skolutvecklarna som också jobbar med skolornas elevråd. På Bergsgårdsskolan pågår planeringen av en skräckfilm, en musikgrupp har bildats efter att en tjej ville göra en musikvideo och planer finns om att göra om skolgården.

På Hjällboskolan finns numera både en tjejgrupp och en killgrupp som bjuder in intressanta personer till att föreläsa för dem. Flera utflykter och studiebesök har ordnats. Eleverna har också startat killforum, tjejforum och fotboll under skoltid i ämnet elevens val.

– De lär sig mycket och tar eget ansvar. Det handlar om att utmana eleverna, säger Tawgar Mashir.

Att väcka lust och vidga värden

– För mig är huvudsaken att väcka lust och att vidga världen. Jag jobbar med att hela tiden lägga tillbaka ansvaret till eleverna genom att fråga dem vad de kan göra själva eller i grupp med andra för att göra det som de vill. Eleverna ska få känna att de kan göra själva, säger Eva Looström.

Det som inte går att ordna under skoltid för skötas efter skolan och det som inte eleverna kan göra själva får de hitta samarbetspartners till. En sådan partners är Rädda Barnen.

När Eva Looström började som skolutvecklare i januari 2018 tyckte hon stämningen på Bergsgårdsskolan var gnällig.

– Då sa jag att gnäll gäller inte för mig. Om man tycker att maten i skolan är dålig får vi fundera på vad vi kan göra för att förbättra maten och vem som vi ska säga det till. Det samma gäller när det gäller allt skolarbete, säger hon.

– Det gäller att få eleverna att känna makten. Eleverna växer när de får ta ansvar och känner att de kan. Självförtroendet smittar av sig till skolarbetet, säger Klara Eriksson.

Hon studerar på socionomprogrammet vid Göteborgs universitet och praktiserar med Eva Looström under höstterminen.

Tawgar Mashir kommer ihåg hur det var när han själv var elev på Hjällboskolan.

– Jag tyckte om teater men kunde inte säga det eftersom det skulle vara töntigt, men jag släppte inte drömmen. Det intresset hade kunnat bli större om jag fått spela teater på skolan, säger han.

”I Sverige gör vi så här”

– De flesta saker som man skulle kunna göra på fritiden vet inte barnen här i Hjällbo om att de finns. Det gäller att vidga deras bild, säger Eva Looström.

Tawgar Mashir har målet klart för sig.

– Det ska inte heta att “I Hjällbo gör vi så”. Det ska heta “I Sverige gör vi så”. Vi vill att barnen ska tänka större. Vi är i Sverige, inte i Hjällbo. Barnen här lever i det lilla samhället. Vi talar om för dem att vi lever i Sverige.

– Det gäller att komma bort från tanken på att man inte kan något för att man är från Hjällbo, säger Eva Looström.

Nu ser skolutvecklarna att arbetet ger resultat. Och elevernas kärleksfulla kramar känner de varje dag.

 

Fotnot:

Tjänsterna som skolutvecklare på Bergsgårdsskolan och Hjällboskolan finansieras av det kommunala bostadsbolaget Poseidon. Syftet att förbättra elevernas möjligheter i skolan för att på så sätt göra det lättare att komma in på gymnasiet och senare få ett arbete. Syftet är också att öka barnens möjlighet till att få inflytande så att de känner ansvar för sig själva och sin omgivning.

Tawgar Mashir, skolutvecklare på Hjällboskolan, Eva Looström, skolutvecklare på Bergsgårdsskolan och Klara Eriksson, som praktiserar på Bergsgårdsskolan under sina studier på socionomprogrammet vid Göteborgs universitet.

Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.