Föreningar får lämna föreningshuset som ska bli bostäder

Föreningshuset på Skolspåret i Hjällbo ska bli bostäder. Därför kommer alla föreningar som i dag hyr lokaler där att få lämna dem.

– Trycket på att få fler bostäder i Hjällbo är mycket stort samtidigt som många föreningar bara har verksamhet i sina lokaler någon gång i veckan, säger Svante Lahti, distriktschef för Poseidon i Hjällbo.

Föreningshuset behöver renoveras, Hjällbo behöver fler bostäder och alla föreningar som hyrt lokaler i föreningshuset har inte haft en verksamhet som Poseidon har uppskattat. Det är skälen till att föreningarnas hyreskontrakt nu sägs upp.

De flesta föreningarna har fått sina lokaler uppsagda till 30 juni 2019, men Poseidon kan låta föreningarna vara kvar något längre tid. Detta eftersom ombyggnaden kommer är börja först i början av 2020.

– Poseidon ser det positivt om det finns ett rikt föreningsliv i Hjällbo, men det skall vara rätt

typ av verksamhet och våra lokaler ska utnyttjas så effektivt som möjligt. Därför efterlyser vi också inom Poseidon att stadsdelsförvaltningen tar sitt ansvar för föreningslivet och att vi tillsammans kan utveckla det, säger Svante Lahti.

Han skulle vilja se ett aktivitetshus i Hjällbo på samma sätt som i Hammarkullen där föreningar kan hyra in sig för sina aktiviteter.

Föreningshuset omfattar hela fastigheten som finns på Skolspåret 37 – 43. Där fanns tidigare 24 lägenheter med fyra eller fem rum var.

Magnus Alexandersson är fastighetsingenjör för Poseidon i Hjällbo. Han ser möjligheter att bygga en ytterligare våning på detta hus för att efter renovering få ännu fler lägenheter än vad som fanns tidigare.

– När alla föreningar är uppsagda börjar vi med projekteringen av hur huset ska se ut efter renoveringen, säger Magnus Alexandersson.

Poseidon har haft möten med alla föreningar som hyr lokaler i föreningshuset. Beskedet som föreningarna har fått i samband med uppsägningarna är att Poseidon kommer att utreda vilka möjligheter till andra lokaler som finns för föreningarna och att det finns lokaler att hyra när man ska ha en aktivitet.

Det beskedet lugnar inte Amel Mulalic, ordförande för den bosniska kulturföreningen Kud Behar. Föreningen bedriver dans, matlagning, hantverk och hemspråksundervisning i sina lokaler i föreningshuset.

– Vi har inte erbjudits någon annan lokal och jag vet inte till vem vi kan vända oss för att få tag i en annan lokal. Det handlar om föreningens framtid. Vem vill vara aktiv i en förening som inte kan existera på grund av att man inte har en lokal, säger han.

Arabiska Bokstavscentret, ABC, är den största föreningen i föreningshuset, med kultur, social verksamhet och studier på programmet.

– Poseidon har sagt till oss att de ska hjälpa oss att få tag i en annan lokal. Vår önskan är att få tag i en lokal i ett bra läge någonstans i Angered som är anpassad till utbildningsverksamhet, säger Salaam Sadaio, projektledare och projektutvecklare inom ABC.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.