Språkträffarna för föräldralediga

Datum

28 september, 2020

Tid

13.00 - 15.00

Plats

Caritas frivilligcentral, Skolspåret 29.

Arrangör

Caritas

Kontaktperson

Madlin Krabit, 0739-900 897, 031-464004