Språkträffarna för föräldralediga

Datum

21 Jan, 2019

Tid

13.00-15.00

Plats

Caritas frivilligcentral, Skolspåret 29.

Arrangör

Caritas

Kontaktperson

Madlin Krabit, 0739-900 897, 031-464004