Integrerande kvinnogrupp

Tillsammans med svenska kvinnor kommer vi göra olika roliga saker, lyssna på föreläsning, laga mat, sjunga, dansa eller Åke på utflykter. vi vill blanda kvinnor från olika länder. på så sätt kan vi utbyta erfarenheter med varandra och lära oss mer om lika kulturer, seder och hur lika vi alla faktiskt är. när vi träffas pratar vi svenska, och vi träffas utan barnen. det här ska vara en fri stund för oss då vi bara tar hand om varandra!

Datum

18 april, 2021

Tid

11.00 - 16.00

Plats

Föreningshuset i Hjällbo, Skolspåret 37

Arrangör

Biston Föreningen i Göteborg

Kontaktperson

Sivan Brifkani, aktivitetssamordnare

072-939 74 66

biston2015@hotmail.com