Klartecken för bostadsbygge vid Sandspåret

Nu börjar arbetet med att bygga nya bostäder vid Sandspåret i Hjällbo. En enig byggnadsnämnd i Göteborgs Stad gav i tisdags uppdraget till stadsbyggnadskontoret att börja med planeringen.

Det är de kommunala bostadsbolagen med Poseidon i spetsen som tillsammans med flera andra bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stads vill bygga 2 000 nya bostäder i Hjällbo. Första steget i denna ambition är att bygga mellan 100 och 140 bostäder vid Sandspåret där det i dag finns parkeringsplatser och en fotbollsplan.

Byggnadsnämnden gav också klartecken till att bygga om dagens förskola vid Skolspåret från fem till åtta avdelningar.

Arbetet med att ta fram en plan för hur de nya bostäderna vid Sandspåret ska se ut kommer att ske i dialog med boende i Hjällbo.

Tillgång till parkering ett problem

En fråga som stadsbyggnadskontoret redan nu ser kan bli ett problem är tillgången till parkeringsplatser. I dag finns 273 parkeringsplatser där de nya husen ska byggas. Tanken är att dessa ska ersättas med omkring 225 parkeringsplatser under de nya bostäderna som ska räcka till dagens hyresgäster och till de som flyttar in i de nybyggda husen. Stadsbyggnadskontoret säger att de nya parkeringsplatserna kommer att kosta mer att parkera på än de som finns i dag.

Dagens parkeringsplatser vid Sandspåret där planeringen nu börjar för att bygga bostäder.

– Poseidon är ledande i en strategi för Hjällbo men är beroende av att flera andra aktörer samverkar för att nå den omfattande satsning som just har inletts  har en strategi för hela Hjällbo. Det handlar om att bygga nya bostäder för att råda bot på bostadsbristen och för att få andra boendeformer än hyresrätter i stadsdelen. I strategin ingår också renovering av de nuvarande husen, men också att se över lokalbehoven och tryggheten i Hjällbo, säger Göran Leander, chef för affärsutveckling och kommunikation inom Poseidon.

Göran Leander, Poseidon

Detta är ett arbete som Poseidon redan har påbörjat. Det handlar om trygghetsvärdarna som är på plats i Hjällbo sedan slutet av augusti, samarbetet med skolorna för att förbättra elevernas resultat och stärka eleverna självkänsla och det nyligen presenterade arbetet med Yalla Hjällbo som ska ge jobb till kvinnor som varit arbetslösa under lång tid.

Ett önskemål från Hjällbobor är ett aktivitetshus vid Hjällbo torg.

– Vi tar till oss synpunkter från hyresgästerna och kommer att jobba för ett levande torg, säger Göran Levander.

Målet för Poseidon är att Hjällbo ska bli som vilken stadsdel som helst. Det vill säga en stadsdel som polisen inte klassar som särskilt utsatt.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.