100 nya bostäder vid Sandspåret är startskottet för 2 000 nya bostäder i Hjällbo

På tisdag fattar byggnadsnämnden i Göteborg beslut om att bygga mellan 100 och 140 lägenheter och småhus på Sandspårets parkeringsgarage och fotbollsplan. Det ska vara starten på att bygga 2 000 nya bostäder i Hjällbo. Syftet är att minska segregationen och öka tryggheten i Hjällbo.

– Segregationen är ett av våra allvarligaste samhällsproblem. För att motverka det är det viktigt att få mer attraktiva förorter med allt från hyresrätter och villor, som lockar människor med skilda bakgrunder, säger Emmali Jansson (MP), ordförande i byggnadsnämnden.

För några år sedan svarade de flesta Hjällboborna i en undersökning att de vill bo kvar i Hjällbo om tio år.

– Det gör att vi behöver fler bostäder och fler sorters bostäder i Hjällbo, säger Emmali Jansson.

Förslaget till att bygga vid Sandspåret kommer från det kommunala bostadsbolaget Poseidon som äger hyresfastigheterna i Hjällbo och från privata byggföretag. Kopplat till dessa byggplaner finns ett förslag om att bygga ut förskolan vid Skolspåret från dagens fem avdelningar till åtta fördelar.

Dagens 273 parkeringsplatser på garagen vid Sandspåret kommer att ersättas av 225 parkeringsplatser för befintliga och nya bostäder. Dessa nya parkeringsplatser kommer att vara under husen och gårdarna.

Om de nya bostäderna ska bli hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter än inte klart. Önskan från Poseidon är att de nya bostäderna ska bidra till en mångfald av boendeformer. Exakta vad det blir beror, enligt förslaget till beslut, på vad “marknaden efterfrågar”.

Bakom förslaget om att bygga nytt vid Sandspåret står samtliga partier i byggnadsnämnden.

Allmänheten bjuds in till diskussion

Hjällbobor kommer att bjudas in för att vara med i diskussioner om hur och var de 2 000 nya bostäderna i Hjällbo ska kunna byggas.

– Genom att placera de nya bostäderna på ett smart sätt kan de bidra till att öka tryggheten. Till exempel ska de första bostäderna byggas där det i dag är ett parkeringsgarage med ödsliga och otrygga passager. Nu ska det bli mer levande och trygg gångväg till spårvagnen, säger Emmali Jansson.

Nya bostäder kräver också fler skolor. Därför planeras det för en ny skola i Bläsebo för 650 elever från förskoleklass till årskurs 9. Denna nya skolan ska ersätta dagens Bläseboskolan och Hjällboskolan.

– Skolan spelar en viktig roll i arbetet för att bryta segregationen. Den nära skolan ska kännas trygg och vara bra. Alla skolor i Göteborg ska ha bra lärare och hög kvalitet, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.