Personer från Poseidon, Arabiska Bokstavscentret och ABF i Göteborg träffade Yallatrappan i Malmö i slutet av september.

Yalla Hjällbo ska skapa arbetstillfällen för kvinnor i Hjällbo

De kvinnor i Hjällbo som har svårast för att få ett jobb ska få bättre förutsättningar för att lyckas med att få ett jobb. Det är uppgiften för den nya ekonomiska föreningen Yalla Hjällbo. Nu har föreningen ingått ett mentorskapsavtal med föreningen Yallatrappan i Rosengård i Malmö.

– Jag ser Yallatrappan i Rosengård som en av Sveriges bästa integrationsverksamheter. Att få ett arbete innebär inte bara att man som kvinna får en stärkt självkänsla. Det påverkar familjen, barnen och samhället i stort, säger Heléne Blennermark Zendegani.  

Yallatrappan har varit igång i tio år i Malmö. I dag har 35 kvinnor riktiga jobb inom föreningen. Det handlar om matcatering, syateljé och lokalvård. Yallatrappan har avtal med stora företag som IKEA.

Studiebesök i Malmö

I slutet av september besökte styrelsen för Yalla Hjällbo Yallatrappan i Rosengård för att genomföra en workshop. I styrelsen för Yalla Hjällbo finns företrädare för ABF, Arabiska bokstavscentret och Poseidon. Mentorskapsavtalet innebär att Yalla Hjällbo förbinder sig att arbeta på samma sätt som Yallatrappan i Rosengård.

– Syftet är att utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden ska gå från bidragsförsörjning till egen försörjning, säger Heléne Blennermark Zendegani.

Yalla Hjällbo har börjat med att leta efter uppdragsgivare. Uppdragen ska vara inom samma områden som Yallatrappan i Malmö jobbar med. Ett exempel på ett sådant arbete bedriver i dag Hjärta för Hjällbo som städar i vissa trappuppgångar i Hjällbo på uppdrag av Poseidon.

– Vi hoppas att företag i närområdet vill anlita kvinnorna i Yalla Hjällbo för uppdrag inom städ, catering och syverksamhet, säger Heléne Blennermark Zendegani.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.