Bättre språkutveckling och fler tuggade böcker med Bokstart

Att läsa högt ur en bok för sitt barn gör att barnet får lättare att lära sig ett eller flera språk. Samtidigt som det ger en mysig stund för både barn och förälder. Nu får alla familjer i Hjällbo som fått sitt första barn i Sverige besök av bibliotekarier och ett eget paket med böcker.

Bokstart är namnet på detta arbete och det startade i Gårdsten och Lövgärdet för ungefär tre år sedan. Sedan april i år finns verksamheten i Hjällbo och alla andra stadsdelar som är prioriterade inom Göteborgs Stads arbete för en jämlik stad.

– Familjerna är väldigt glada när vi kommer, säger Lotta Hellman, som är en av två bibliotekarier på Hjällbo bibliotek som jobbar som bokstartare.

Det långsiktiga målet med Bokstart är att barn som tidigt lär sig att förstå och tala ett eller flera språk kommer bättre förberedda till skolan och kan då lära sig mer.

– Barnet börjar uppfatta språket redan under graviditeten och deras språk börjar att utvecklas innan det kan tala själv, säger Gertrud Widerberg, samordnare för Bokstart i Göteborg.

Gör ett besök när barnet fyllt sex månader

Lotta Hellman och hennes kollega Erika Rydell besöker familjerna en första gång när barnet är sex månader. Med sig har de två böcker som barnet får.

– Barnen börjar undersöka böckerna. Först med munnen och sedan genom att öppna och klappa på böckerna, säger Gertrud Widerberg.

Föräldrarna får information om hur barn lär sig språk och om att besöka öppna förskolan.

– Vi uppmanar föräldrar att tala sitt hjärtas språk för att ge barnet ett bra modersmål. Då är det lättare att koppla på svenskan om det inte är modersmålet, säger Gertrud Widerberg.

Hon talar om att läsning skapar ett samspel mellan barn och föräldrar och att det är något magiskt med föräldrars röst när de läser.

– När vi kommer på ett nytt besök när barnet är elva månader möts vi av barn som kan visa upp böcker som är väldigt tuggade. Nu öppnar barnen böckerna för att de vet att boken innehåller något spännande. Nu kan också barnen läsa av bilderna, säger Gertrud Widerberg.

Vid detta besök får barnen två nya böcker.

– Många föräldrar har inte varit på biblioteket. Vi tipsar om att det finns läxhjälp och språkcafé på biblioteket. Många föräldrar studerar svenska för invandrare. För dem berättar vi att det går att boka studiehandledning på biblioteket, säger Lotta Hellman.

Foto: Marit Lissdaniels

Läs mer på Hjällbo biblioteks hemsida.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.