Inställt – Vuxenkören

Svenska kyrkan i Hjällbo följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att man har ställt in all verksamhet som riktar sig till äldre och all matservering. Kyrkorummet är öppet och kyrkan försöker se till att det finns någon att samtala med varje dag.
Gudstjänsterna fortsätter som vanligt så länge det finns personal till det. Barnverksamheten är öppen tills vidare.

En kör för daglediga i olika åldrar som gärna sjunger allt från Taube till Tranströmer, psalmer, visor och schlagers. Kören medverkar vid bl.a. äldreboenden och i gudstjänster.

Datum

29 september, 2020

Tid

10.30 - 11.30

Plats

Hjällbo kyrka, Bergsgårdsgärdet 79, 424 32 Angered

Arrangör

Svenska kyrkan