Förhoppningar om ännu högre valdeltagande i nästa val

En vecka efter valet är Renas Mustafa och Radia Al-Masri, som ansvarat för var sin grupp med demokratiambassadörer i Göteborg, nöjda med att valdeltagandet ökade i Hjällbo och övriga Angered. Men båda vill fortsätta arbetet.

– Jag inte helt nöjd förrän vi har ett lika högt valdeltagande i Angered som resten av Göteborg, säger Radia Al-Masri, projektledare för Angered är här.

I valdistrikten Hjällbo södra, Hjällbo norra och Skolspåret har valdeltagandet i kommunfullmäktigevalet ökat med omkring fem procentenheter jämfört med valet 2014. Det gör att årets valdeltagandet är det högsta i Hjällbo under 2000-talet.

– Detta innebär att fler personer i Hjällbo har gjort sina röster hörda och är med och påverkar politiken och samhällsutvecklingen, säger Renas Mustafa, projektledare för Rösta Göteborg.

Satsningen har spelat roll

Renas Mustafa och Radia Al-Masri är övertygande om att det arbete som valambassadörerna inom Rösta Göteborg och Angered är här har gjort har fått fler att rösta.

– Satsningen från Göteborgs Stad för att få fler att rösta har varit större i år än i tidigare val, säger Renas Mustafa.

Rösta Göteborg är ett projekt inom ABF i Göteborg som under hela året har träffat människor i föreningar på olika mötesplatser, skolor, språkcaféer och på gator och torg i Göteborg. Till sin hjälp har demokratiambassadörerna haft foldrar om valet och affischer med uppmaningar att rösta på flera språk.

– Jag tror också att det ökade valdeltagandet beror på att det har varit en valrörelse med tydliga politiska skillnader, säger Renas Mustafa.

Har arrangerat valskolor

Angered är här, som fått ekonomiskt stöd från Angereds stadsförvaltning, har arrangerat valskolor där boende i bland annat Hjällbo har lärt sig hur hela valprocessen går till. Allt från att röstkortet skickas ut till att man är avprickad i röstlängden.

– Det har öppnat ögonen hos många för hur viktigt och faktiskt enkelt det är att rösta, säger Radia Al-Masri.

Renas Mustafa hoppas att den positiva trenden i valdeltagandet fortsätter och att samhällsengagemanget mellan valen ökar.

– Detta innebär att boende i Hjällbo har rätten att begära att löften, som partierna som man har röstat på har givit, ska bli till handlingar. Att höja valdeltagandet ännu mer kräver engagemang och arbete hela tiden från i dag och fram till nästa val, säger Radia Al-Masri.