Inställt – Gemenskapsträffar för arabisktalande

Svenska kyrkan i Hjällbo följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att man har ställt in all verksamhet som riktar sig till äldre och all matservering. Kyrkorummet är öppet och kyrkan försöker se till att det finns någon att samtala med varje dag.
Gudstjänsterna fortsätter som vanligt så länge det finns personal till det. Barnverksamheten är öppen tills vidare.

Sång på arabiska och svenska, stöd med pappersarbete och föredrag.

Datum

30 september, 2020

Tid

13.00 - 15.00

Plats

Hjällbo kyrka Bergsgårdsgärdet 79, 424 32 Angered

Arrangör

Svenska kyrkan