Demokratiambassadörer ska få fler att rösta

I förra valet till kommunfullmäktige 2014 röstade lite över hälften av de i Hjällbo som fick rösta. Det var något färre än i valet innan dess, 2010. Nu vill både Angereds stadsdelsförvaltning och Arbetarnas bildningsförbund, ABF, ändra på detta genom att låta demokratiambassadörer informera väljare om vikten av att rösta.

– Folk reagerar på skillnaden. Att det är så många färre som röstar i Hjällbo och andra delar av Angered än vad det är i delar av Göteborg som Billdal och Fiskebäck där nio av tio personer röstar. Röstar inte de som bor i Angered blir inte deras röster hörda. Då avspeglas bara vissa människors intressen i valresultatet, säger Renas Mustafa, projektledare för ABFs partipolitiskt obundna projekt “Rösta”.

Hon menar att det är ett demokratiproblem.

– Många som bor här kommer från länder med en svag demokrati och har lågt förtroende för politiker. Vårt budskap är man måste rösta för att behålla demokratin och för att den ska fungera, säger Renas Mustafa.

Sedan några veckor tillbaka jobbar hon tillsammans med 19 demokratiambassadörer som jobbar deltid med att informera om valet. Under våren och sommaren har det varit några färre demokratiambassadörer som varit med på exempelvis Hjällbokalaset och Hammarkullekarnevalen.

Där har demokratiambassadörerna låtit deltagarna prova på att rösta med hjälp av riktiga röstbås och valkuvert.

– Det har varit väldigt uppskattat. Man har märkt att det är enkelt att rösta, säger Renas Mustafa.

Demokratiprojektet Rösta har tillsammans med föreningslivet, främst med de föreningar som ABF samarbetar med, jobbar för att informera och vägleda göteborgarna att använda sina demokratiska rättigheter i valet. Under året har Renas också varit ute på olika mötesplatser, språkcaféer, folkhögskolor, öppna förskolor, fritidsgårdar och i olika föreningar för att få fler att använda sin rösträtt. Projektet gör också en sista satsning ute på högstadieskolorna i Angered, där har man bland annat delat ut knappar och kylskåpsmagneter tillsammans med informationsfoldrar på olika språk som barnen kommer att få i läxa att ta hem till sina föräldrar och därmed uppmana de till att rösta (och själva följa med till vallokalen).

På ett och ett halvt år har “Angered är här” utbildat 30 ungdomar till att bli valambassadörer.

– Vi investerar i dessa ungdomar för att de ska fortsätta att vara engagerade och bli framtidens ledande företrädare för Angered, säger Radia Al-Masri, projektledare för Angered är här.

Ambassadörerna uppmuntrar till att engagera sig i partierna och hon säger att en del personer som de talat med funderar på att göra det.

Arbetet startade bland ungdomar i Angered och efter ett tag beslutade Angereds stadsdelsförvaltning att stödja arbetet med pengar. Utbildningen som ungdomarna har fått handlar om mänskliga rättigheter, demokrati, ideologier och samtalsmetodik.

– Vi vill höja valdeltagandet i Angered. Detta eftersom vi upplever att politiker talar om Angered men inte med boende i Angered, säger hon.

I dag är det 20 ungdomar som jobbar som timanställda valambassadörer.

För någon vecka sedan hade de en valskola i Hjällbo tillsammans med Rädda Barnen. Då tog en kvinna upp sitt röstkort och frågade om detta var något viktigt.

– Hennes väninna som satt bredvid svarade att hon kunde slänga det eftersom röstkortet inte var viktigt. Det visar hur viktigt det är upplysa personer om hur det går till att rösta. Särskilt viktigt är det att informera personer som inte är svenska medborgare om att man kan ha rösträtt i valet till kommun- och regionfullmäktige. Hur det är med den saken står på det hemskickade röstkortet, säger Radia Al-Masri.

Radia Al-Masirs argument för att personer i Angered ska rösta

– Att rösta är lika mycket en rättighet som en skyldighet.

– Alla röster väger lika tungt.

– Ju högre valdeltagandet är i Angered desto mer kommer Angered att höras och det blir viktigare att lyssna på Angereds intressen och på människor som bor här.

Så här röstar du i Hjällbo

All information om valet står på röstkortet som har skickats hem till alla som har rösträtt.

Förtidsröstning i Hjällbo bibliotek till och med fredag 7 september.

På röstkortet står det i vilka val som man har rösträtt och i vilken vallokal man röstar på valdagen 9 september. Ta med röstkort och legitimation. Den som saknar legitimation behöver ta med sig en person med legitimation som kan intyga vem personen utan legitimation är.

Här är vallokalerna i Hjällbo för de olika valdistrikten. Vallokalerna är öppna mellan klockan 8.00 och 20.00.

– Valdistrikt Bläsebo
Bergsgårdsskolan, Skogsgården Matsalen
Skolspåret 27

– Valdistrikt Eriksbo
Eriksboskolan, Matsalen
Eriksbo Östergärde 45

– Valdistrikt Hjällbo norra
Bergsgårdsskolan, Bergsgården Matsalen
Skolspåret 75

– Valdistrikt Hjällbo södra
Bergsgårdsskolan, Bergsgården Matsalen
Skolspåret 29

– Valdistrikt Skolspåret
Bergsgårdsskolan, Bergsgården Matsalen
Skolspåret 75