TILLSAMMANS

Tillsammans är namnet på Svenska kyrkans verksamhet för unga och vuxna med funktionsvariationer i nordöstra Göteborg. Gruppen träffas varannan vecka (jämna veckor).

Datum

14 Nov, 2018

Tid

16.30-19.00

Plats

Hjällbo kyrka, Bergsgårdsgärdet 79, 424 32 Angered

Arrangör

Svenska kyrkan

Kontaktperson

John Werner och Agneta Ljungqvist